Dnes má svátek mediace

Článek pro: 
Zobrazit v aktualitách
19. 10. 2017

Vždy třetí čtvrtek v měsíci říjnu připadá na svátek mediace. A právě u této příležitosti se ve Varšavě konala mezinárodní konference Legal education of school children and mediation at school – in light of theory and practice.

Konference se týkala dvou primárních oblastí - právního vzdělávání a mediace. Podstatná část byla ale věnována tématu školní mediace, a to formou představení fungování mediace a peer mediace ve školním prostředí v několika zemích: vedle Británie, Norska a Švédska, kde má peer mediace poměrně dlouhou tradici, vystoupili také kolegové z Gruzie a Polska. Některé příspěvky byly velmi praktické a lze je efektivně využít a přenést do vlastní mediační práce, konkrétním otázkam Jak předcházet konfliktům ve škole, Conflict language či Jak zacházet s různými druhy konfliktů byly věnovány samostatné workshopy. Zajímavá byla rozdílná zkušenost v oblasti vzdělávání žáků v peer mediaci - v některé zemi věnují vzdělávání několik dní, jinde několik hodin. Rozdílná byla i motivace jednotlivých zemí (resp. konkrétních organizací v daných zemích) mediaci a peer mediaci ve školách využívat: od řešení agresivity žáků vůči učitelům přes tlumení sociálních nerovností až po rozvoj komunikačních kompetencí žáků.

Všechny rozdílné zkušenosti se ale potkávaly v jednom klíčovém bodě: průběžná supervize a evaluace. Bez supervize a evaluace nemůže peer mediace ve škole dlouhodobě fungovat, resp. bez průběžné supervize se přínos peer mediace může snadno proměnit v hrozbu. Nekvalitní práce, nezkušenost a hlubší neznalost problematiky může poškodit nejen samotné peer mediátory, ale narušit i vztahovou kulturu třídních kolektivů a školy. 

Přidat komentář