Aktuality

Nabídka v nové aktivitě Domluvíme se

01. Leden 2022

Už v minulém příspěvku jsme vás informovali, že v naší aktivitě dochází k velkým změnám. Nyní naše činnost nese název Domluvíme se.

Peer mediace jako téma pro ročníkovou práci

10. Říjen 2020

Pro naše mediátory je mediace téma – a to nejenom jako praktická disciplína, ale i akademicky. A nejednou se proto rozhodli zkoumat nejrůznější aspekty mediace v rámci svých prací - diplomových nebo třeba ročníkových.

A právě ročníkovou práci s výstižným názvem Mediace ve škole, nedávno úspěšně obhájila Vivi Toledo z Gymnázia Varnsdorf.

Chystáme velké obsahové změny!

10. Říjen 2020

Asi těžko najdeme někoho, komu by epidemiologická situace neovlivnila jeho plány. A stejně tak tomu je i v naší aktivitě. 

Zavřené školy a nejasné výhledy nám udělaly čáru přes rozpočet. A tak jsme poslední měsíce diskutovali možnosti a hledali cestu, jak v naší práci pokračovat i za současného stavu. A jsme velice rádi, že jsme nakonec našli řešení, které nám dává smysl!

Peer mediační tým z Varnsdorfu očima studentky

09. Září 2020

Gymnázium ve Varnsdorfu je jednou ze škol, na kterých se pilotoval program Mediace ve škole. A díky skvělé a kontinuální práci členů mediačního týmu má dnes mediace na gymnáziu svoje nepostradatelné místo

Zajímá vás, jak svoji roli varnsdorfští průvodci konfliktem vidí? Přečtete si představení peer mediačního týmu, které sepsala studentka a mediátorka Karolína Křížová

Ukázka mediace od našich zkušených peer-mediátorů

04. Duben 2020

Jak jsme vás již informovali, začali jsme se vzděláváním budoucích školně - mediačních lektorů. Školení probíhají teoreticky i prakticky, pomocí her i diskuzí, s důrazem na jádro programu i na širší souvislosti. A protože věříme, že nejlepší je dostat informace a zkušenosti z první ruky, pozvali jsme několik našich peer-mediátorů a školních mediátorů přímo na školení. 

Příspěvek Evy Růtové o Mediace ve škole

03. Březen 2020

Manažerka a metodička programu Mediace ve škole, Eva Růtová, je mezi publikujícími ve  sborníku příspěvků z mezinárodní konference Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů, která proběhla v květnu 2018.

Celý sborník naleznete zde, Evin příspěvek s názvem Mediace a peer-mediace jako způsob řešení konfliktů ve škole pak na stránce 125 - 132.

Vzděláváme budoucí lektory školní mediace

02. Únor 2020

V následujících čtyřech letech chceme program Mediace ve škole nabídnout dalším čtyřiceti školám v České republice. Proto, abychom náš cíl splnili, potřebujeme náš tým rozšířit o kvalitní lektory a průvodce, kteří rozumí nejen mediaci, a školnímu prostředí, ale hlavně specifikům školní mediace a našeho programu, sdílí společnou vizi a mají nadšení předávat své zkušenosti dětem i dospělým.

Z Úřadu vlády pod Ministerstvo pro místní rozvoj a další novinky

01. Leden 2020

Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, pod kterou spadá i program Mediace ve škole, se od ledna 2020 přesunul z Úřadu vlády ČR pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Zároveň díky podpoře EHP/Norských fondů startujeme čtyřletý projekt, v rámci kterého chceme vybudovat infrastrukturu pro šíření programu Mediace ve škole do dalších 40 škol.

Prezentace pro skupinu policistů z dvacítky evropských zemí

09. Září 2019

25.9.2019  Moc nás těší, že jsme měli možnost představit program Mediace ve škole skupině policistů a  policistek z dvacítky evropských zemí. Připojili jsme se k týmu projektu HateFree Culture, který  skupině prezentoval své aktivity. Akce se konala na Strakově akademii. 

Tréninkový výjezd 50 peer-mediátorů

09. Září 2019

Před dvěma lety se nám podařilo zorganizovat tréninkovou akci pro naše peer-mediátory ze všech pěti škol zapojených v programu Mediace ve škole. Akce se tenkrát velmi vydařila a žáci na ni rádi vzpomínali. Proto jsme si ji s velkou slávou letos zopakovali a těšíme se, že se stane akcí tradiční - každoroční. 

 

Program Mediace ve škole pokračuje - aktualizace webu

07. Červenec 2019

Program Mediace ve škole i nadále pokračuje. V uplynulém školním roce proběhlo na školách mnoho tréninkových akcí a v české peer-mediační komunitě máme téměř 50 nově zapojených peer-mediátorů! 

Je tu září a pokračujeme!

09. Září 2018

I v září naše mediační týmy na školách pokračují. Zde jeden z nich - nastartovaný do dalšího školního roku :)

 

Peer-mediátoři jako trenéři svých nástupců

06. Červen 2018

 

Během měsíce června se uskutečnily celkem čtyři trenérské kurzy pro čtyři peer-mediační týmy škol zapojených v programu Mediace ve škole: ZŠ Jiříkov, ZŠ Krásná Lípa, ZŠ U Nemocnice v Rumburku a Gymnázium Varnsdorf.

 

Kdo koho a proč trénoval?

 

Akční mediační tým v ZŠ Jiříkov

03. Březen 2018

 

Za měsíc uplyne rok, když jsme poprvé představovali mediaci správním činitelům a pedagogické veřejnosti. Tehdy jsme měli plné zuby vypravování, co a jak bude, jak jsou jinde báječní... Naší idee fixe byly činy a ty se naplňují. Máme svůj vlastní kancl s kuchyňským koutkem a super mediační snídaně. Nikdo z dospěláků nás nenutí – musíš přijít. Chceme. 

Peer-mediátoři prezentovali svou práci na setkání výchovných poradců

02. Únor 2018

Dne 8. 2. 2018 prezentovali společně peer-mediátoři ZŠ a MŠ Krásná Lípa a Gymnázia Varnsdorf praktické výstupy z projektu Mediace ve škole na setkání výchovných poradců celého Šluknovského výběžku.

Ministr Pelikán navštívil naše školy a vyjádřil školní mediaci podporu

01. Leden 2018

S ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem jsme v pátek 5.1.2018 navštívili školy ve Šluknovském výběžku, zapojené do našeho programu Mediace ve škole. Návštěvy se účastnila také eurokomisařka Věra Jourová. „Je to výborný projekt a myslím, že pomáhá zlepšit atmosféru", neskrýval nadšení ministr.

Peer-mediační dvoudenní trénink v Jiřetíně pod Jedlovou

12. Prosinec 2017

Máme za sebou dvoudenní výjezd s našimi pee/mediátory ze Šluknovského výběžku, tedy 44 žáků + 10 učitelů-mediátorů = velká akce :). Byly to báječné dva dny plné tréninku, sdílení, společného učení. Díky moc všem peerům za aktivní zapojení a díky i všem učitelům-mediátorům, kteří jsou pro peery velkou oporou. A jak jsme se měli a jak to zhodnotili sami peeři?

 

Rodičovská kavárna na ZŠ U Nemocnice

11. Listopad 2017

Medizpravodajky Verči (= dvě peer mediátorky se shodným jménem Veronika na ZŠ U Nemocnice v Rumburku :) nás informují o Rodičovské kavárně, kterou ve škole peer mediátoři připravili. Kavárnou chtěli oživit povědomí o školních mediačních aktivitách a podělit se s rodiči o vše, co se díky mediaci ve škole daří.

Rok mediace v mém životě: peer mediátoři Gymnázia Varnsdorf

11. Listopad 2017

Je to přesně rok od chvíle, kdy studenti Gymnázia Varnsdorf vstoupili do peer-mediačního výcviku a kdy se celá škola rozhodla zařadit mediaci do svého života. Jak studenti - peermediátoři dnes, po roce, vidí své rozhodnutí stát se peer mediátorem, a jak hodnotí své působení coby peer-mediátorů ve své škole?  

ZŠ U Nemocnice v Rumburku: Mediace včera, dnes a zítra

10. Říjen 2017

S čím jdou peer mediátoři ZŠ U Nemocnice do nového školního roku? Jak vidí zpětně svou účast ve výcviku a rozhodnutí stát se peer mediátorem? Na co se těší a jaké mají plány?

Dnes má svátek mediace

10. Říjen 2017

Vždy třetí čtvrtek v měsíci říjnu připadá na svátek mediace. A právě u této příležitosti se ve Varšavě konala mezinárodní konference Legal education of school children and mediation at school – in light of theory and practice.

Mediační dílny v ZŠ U Nemocnice v Rumburku

10. Říjen 2017

V ZŠ U Nemonice v Rumburku se peer mediátoři pravidelně scházejí co 14 dní. Z každé mediační dílny zaznamenavájí MediZpravodajky Verči (peer mediátorky Verča a Verča :) krátké informace o jejich průběhu. Do půlky října proběhly celkem 3 mediační dílny, na kterých peer mediátoři mj. připravují i rodičovskou kavárku. Děkujeme MediZpravodajkám Verče a Verče a těšíme se na další zpravodajství ze školy :)

ZŠ Krásná Lípa: peer mediátoři v novém školním roce

10. Říjen 2017

Náš mediátorský tým se začal scházet hned po prázdninách. Zatím jsme měli jednu pracovní schůzku před vyučováním a jednu schůzku odpolední.

 

Snídaně mediátorů v ZŠ Jiříkov

09. Září 2017

Září – mediátorům se daří (voda na čaj už se vaří)! V ZŠ Jiříkov se mediátoři setkávají u snídaně :) Protože sedmá hodina ranní je čas, kdy se mohou sejít úplně všichni, zpestřují si ranní vstávání dobrou snídaní. 

Mediace na gymplu včera a dnes: pohledem učitele-mediátora Gymnázia Varnsdorf

09. Září 2017

Mediace ve škole měla v následujících několika měsících změnit klima všech do projektu zapojených škol. V ten moment ještě nikdo z nás netušil, že již nic nebude, jak bývalo, a že umění mediace velmi pravděpodobně výrazně změní komunikaci a řešení problémů na mnoha školách v republice.