Ministr Pelikán navštívil naše školy a vyjádřil školní mediaci podporu

Článek pro: 
Pro rodiče
Pro studenty
Pro učitele
Pro vedení školy
Zobrazit v aktualitách
06. 01. 2018

S ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem jsme v pátek 5.1.2018 navštívili školy ve Šluknovském výběžku, se kterými pracujeme v rámci našeho programu Mediace ve škole. Návštěvy se účastnila také eurokomisařka Věra Jourová. „Je to výborný projekt a myslím, že pomáhá zlepšit atmosféru. Díky němu školy umí vyřešit spoustu svých konfliktů. Ještě důležitější ale je, že lidé půjdou dál svým životem s pocitem, že je potřeba se podívat i na to, co si o tom myslí ten druhý a vcítit se do jeho situace. A to bychom asi potřebovali všichni,“ neskrýval své nadšení ministr spravedlnosti. (zdroj: Děčínský deník)

Navštívili jsme ZŠ v Krásné Lípě, kde jsme si neformálně povídali s peer-mediátory (žáky) a setkali se i s některými rodiči, peer-mediátoři z Gymnázia Varnsdorf zahráli panu ministrovi celou mediační kauzu dovedenou až k dohodě, v ZŠ Jiříkov jsme diskutovali mj. o plánech peer-mediátorů do budoucna a ve dvou základních školách v Rumburku (ZŠ U Nemocnice a ZŠ Tyršova) jsme do diskuze zapojili i rodiče a paní učitelku, jejichž spor vyřešila paní ředitelka-mediátorka.

Zdroj: https://www.denik.cz/regiony/foto-ministr-spravedlnosti-mapuje-na-severu...Převzato z Děčínského deníku:

"Za tím, co se podařilo ve Šluknovském výběžku, jsou stovky hodin náročné práce - provzdělání učitelů a žáků v mediačních dovednostech je jen začátek. Taková změna, do které jsou vtaženi i žáci v roli peer-mediátorů, si ale žádá důkladnou přípravu všech učitelů, spolupráci s rodiči a motivované vedení školy, zejména proto, aby nebyli peer-mediátoři přetěžováni nebo naopak přehlíženi. Proto se na pilotním vzorku škol soustředíme na možná rizika i jejich příčiny a ověřujeme postupy, které je odstraňují a posilují pozitivní dopad. Až po poctivé evaluaci bude etické a odpovědné program nabízet dál", vysvětluje manažerka programu Mediace ve škole Eva Růtová. 

Na přelomu let 2016-2017 proběhl pilotní projekt pod Agenturou pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Jeho cílem bylo ověřit, zda a jak může mediace a peer-mediace fungovat v prostředí českých škol. Agentura nadále pomáhá pilotním školám ve Šluknovském výběžku mediaci a peer-mediaci rozvíjet a zakotvovat do svého běžného života. Z poznatků získaných během pilotní fáze a z průběžné supervize a evaluace na školách vytváří Agentura program, který by ráda v letech 2019-2023 s plánovanou podporou EHP/Norských fondů uvedla do života škol v dalších krajích ČR. 

"Věřím a těším se, že se nám v následujících letech podaří pro školní mediaci vytvořit takovou infrastrukturu, že se (s trochou nadsázky) spory ve škole už jinak než mediací řešit nebudou", dodává Růtová.

Přidat komentář