O nás

Stručně o historii programu

Když jsme o spojení mediace a škol začali v roce 2015 uvažovat, bylo před námi v ČR jen velmi málo krátkodobých zkušeností. Několik škol znalo mediaci jako externí službu, několik dalších prošlo zkušebním zavedením mediace jako metody řešení zejména složitých konfliktů. 

My jsme však chtěli mediaci uchopit a využít komplexněji - nejen jako intervenční nástroj, ale zejména jako nástroj prevence. Jako prostředek pro zlepšení komunikačních kompetencí a kultivace vztahové kultury. Nástroj, který mohou přirozeně využívat všichni účastníci života ve škole.

Po zevrubném promýšlení a stavění celého programu jsme v období 8/2016 - 3/2017 zpilotovali mediační vzdělávaní na deseti školách v ČR. S pěticí škol ve Šluknovském výběžku jsme poté v intenzivní spolupráci pokračovali - čekala nás ta složitější část: implementační. Pracovali jsme usilovně na tom, aby se mediace stala udržitelnou součástí jejich každodenního života. Intenzivní koordinovanou spolupráci jsme ukončili v 9/2019, ale partnersky spolupracujeme doposud. Stala se z nás školně-mediační komunita, která v některých vazbách přerostla i v blízké přátelské vztahy.

Co se děje teď

Tato pětiletá zkušenost je základním kamenem naší školně-mediační práce. Mediační dovednosti totiž samy o sobě nestačí. Školní mediace je unikátní nejen prostředím a metodologií, ale i jejími uživateli. Díky dlouhodobé vzdělávací, tréninkové, supervizní a evaluační práci víme, kdy a v jaké podobě lze mediaci ve škole efektivně a bezpečně využít. Zejména s ohledem na křehkost zapojení žáků a specifika školního prostředí. Troufáme si proto na další krok, kterým je postupné šíření programu Mediace ve škole do dalších desítek škol. 

Od ledna 2020 rozjíždíme nový čtyřletý projekt. Na jeho konci bude 40 škol s aktivním programem Mediace ve škole a vyškolený a kvalitativně připravený tým 15 lektorů a mediátorů na pozici lektorů školní mediace a peer-mediace. Budeme tak moci program šířit do dalších škol při zachování jeho kvality. 

Další informace

Chcete se dozvědět více o tom, co je školní mediace, jak funguje a jaká jsou její specifika?

Přečtěte si příspěvek Evy Růtové ve sborníku z konference Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů. 

Jste škola, která má zájem se do programu zapojit?

Přečtěte si více o možné spolupráci. 

Jste zkušený/á lektor/ka zážitkové pedagogiky a/nebo mediátor/ka, a rád/a byste spolupracoval/a? 

Napište nám.

Chcete se na něco zeptat, nebo se jinak zapojit? 

Nevájte nás kontaktovat

Mediace ve škole je program, který spadá pod Odbor (Agenturu) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR (do 31.12.2019 byla Agentura odborem Úřadu vlády ČR). V letech 2015-2017 a 2020-2023 je financován z EHP/Norských fondů v rámci projektů Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti (2015-2017), resp. Místo pro všechny (2020-2023).