O nás

Stručně o historii Mediace ve škole

 

Když jsme o spojení mediace a škol začali v roce 2015 uvažovat, bylo před námi v ČR jen velmi málo krátkodobých zkušeností. Několik škol znalo mediaci jako externí službu, několik dalších prošlo zkušebním zavedením mediace jako metody řešení zejména složitých konfliktů. 

My jsme však chtěli mediaci uchopit a využít komplexněji - nejen jako intervenční nástroj, ale zejména jako nástroj prevence. Jako prostředek pro zlepšení komunikačních kompetencí a kultivace vztahové kultury. Nástroj, který mohou přirozeně využívat všichni účastníci života ve škole.

Po zevrubném promýšlení a stavění celého programu jsme v období 8/2016 - 3/2017 zpilotovali mediační vzdělávaní na deseti školách v ČR. S pěticí škol ve Šluknovském výběžku jsme poté v intenzivní spolupráci pokračovali - čekala nás ta složitější část: implementační. Pracovali jsme usilovně na tom, aby se mediace stala udržitelnou součástí jejich každodenního života. Intenzivní koordinovanou spolupráci jsme ukončili v 9/2019, ale partnersky spolupracujeme doposud. Stala se z nás školně-mediační komunita, která v některých vazbách přerostla i v blízké přátelské vztahy.

 

Jak pokračujeme

 

Původním plánem bylo využít zkušenosti získané v pilotním programu a pokračovat v budování školně-mediační komunity. Nicméně do naší vize zasáhla pandemie a další překážky, kvůli kterým jsme se rozhodli naše zaměření změnit. Rozhodli jsme se přizpůsobit tomu, že školy v nejistých dobách nemohou zodpovědně nastoupit do dvouletého programu, a přišli jsme se se sérií jednorázových komunikačních workshopů. 

Se skvělým metodickým týmem jsme vytvořili 9 projektových dnů pro pedagogy a 9 projektových dnů pro žáky. Školním aktérům představujeme efektivní komunikaci, diskutujeme o řešení konfliktů, hrajeme si, vyprávíme si příběhy i využíváme odvěkého kouzla práce v kruhu.

Máme skvělých dvacet lektorů, vzděláváme se s odborníky z Norska a jezdíme na školy po celé republice. 

A přestože navazujeme na zkušenosti z pilotního projektu, cítíme, že naše současná mise se zaměřuje na téma komunikace z jiného úhlu pohledu a pracuje jiným způsobem. Z „Mediace ve škole“ se tak stalo „Domluvíme se“. Rozhodli jsme se proto tyto stránky ponechat pouze jako zdroj informací k pilotnímu projektu. O naší nové cestě se dočtete na jiném webu, a to https://www.socialni-zaclenovani.cz/projekt-misto-pro-vsechny/.

 

Aktivita Mediace ve škole, nyní Domluvíme se, spadá pod Odbor (Agenturu) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR (do 31.12.2019 byla Agentura odborem Úřadu vlády ČR). V letech 2015-2017 a 2020-2023 je financován z EHP/Norských fondů v rámci projektů Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti (2015-2017), resp. Místo pro všechny (2020-2023).