Mediace a škola

          "Nejtěžší je ustoupit z role soudce, protože ve škole jsme zvyklí neustále něco řešit a rozhodovat." 

(školní mediátoři - učitelé a ředitelé)

 

Škola je místem, kde se protíná mnoho životních příběhů. Každý den se v ní potkávají především učitelé a děti, ale do společného prostoru přímo i nepřímo vstupují další postavy - rodiče, vrstevníci, sourozenci nebo třeba i sousedé. Na malém prostoru tak do sebe narážejí odlišné názory, přístupy, hodnoty nebo aspirace. Každý chce pro sebe nebo své dítě to nejlepší a pro každého je nejlepší něco jiného. To samozřejmě přináší i  konflikty. Ty mohou být zjevné či skryté, individuální nebo skupinové, ale vždy mají vliv na školní atmosféru, ovlivňují podmínky učení, zdraví i mezilidské vztahy.

Říká se, že konflikt je koření života – to platí ovšem za předpokladu, že se lidé nakonec domluví. K tomu, aby se domluvili, může posloužit právě mediace. Mediace je jednou z osvědčených metod řešení konfliktů. Uplatnění nachází při soudních sporech, v rodinných, sousedských, pracovních či osobních vztazích. Její kouzlo spočívá v jasných pravidlech. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení, nikoli na hledání viníka, a je řízena prostředníkem – mediátorem. Mediátor je třetí, neutrální osobou, která pomáhá účastníkům sporu hledat společnou smírnou cestu formou vzájemně přijatelné dohody.

 

Aktuality

Peer mediace jako téma pro ročníkovou práci

10. Říjen 2020

Pro naše mediátory je mediace téma – a to nejenom jako praktická disciplína, ale i akademicky. A nejednou se proto rozhodli zkoumat nejrůznější aspekty mediace v rámci svých prací - diplomových nebo třeba ročníkových.

A právě ročníkovou práci s výstižným názvem Mediace ve škole, nedávno úspěšně obhájila Vivi Toledo z Gymnázia Varnsdorf.

Chystáme velké obsahové změny!

10. Říjen 2020

Asi těžko najdeme někoho, komu by epidemiologická situace neovlivnila jeho plány. A stejně tak tomu je i v naší aktivitě. 

Zavřené školy a nejasné výhledy nám udělaly čáru přes rozpočet. A tak jsme poslední měsíce diskutovali možnosti a hledali cestu, jak v naší práci pokračovat i za současného stavu. A jsme velice rádi, že jsme nakonec našli řešení, které nám dává smysl!

Peer mediační tým z Varnsdorfu očima studentky

09. Září 2020

Gymnázium ve Varnsdorfu je jednou ze škol, na kterých se pilotoval program Mediace ve škole. A díky skvělé a kontinuální práci členů mediačního týmu má dnes mediace na gymnáziu svoje nepostradatelné místo

Zajímá vás, jak svoji roli varnsdorfští průvodci konfliktem vidí? Přečtete si představení peer mediačního týmu, které sepsala studentka a mediátorka Karolína Křížová

Ukázka mediace od našich zkušených peer-mediátorů

04. Duben 2020

Jak jsme vás již informovali, začali jsme se vzděláváním budoucích školně - mediačních lektorů. Školení probíhají teoreticky i prakticky, pomocí her i diskuzí, s důrazem na jádro programu i na širší souvislosti. A protože věříme, že nejlepší je dostat informace a zkušenosti z první ruky, pozvali jsme několik našich peer-mediátorů a školních mediátorů přímo na školení.