Příspěvek Evy Růtové o Mediace ve škole

Článek pro: 
Zobrazit v aktualitách
12. 03. 2020

Manažerka a metodička programu Mediace ve škole, Eva Růtová, je mezi publikujícími ve  sborníku příspěvků z mezinárodní konference Zapojení dětí do mimosoudních rozhodovacích procesů, která proběhla v květnu 2018.

Celý sborník naleznete zde, Evin příspěvek s názvem Mediace a peer-mediace jako způsob řešení konfliktů ve škole pak na stránce 125 - 132.

V textu se dočtete například o tom, jaké podoby může využívání mediace ve škole mít, jaké jsou podmínky a předpoklady pro implementaci programu, dále tam můžete najít krátké ohlédnutí za pilotním projektem i vyhlídky Mediace ve škole do budoucna.

Přečíst si můžete i o tom, proč je důležité k implementaci peer - mediace ve škole přistupovat s respektem a po důkladné přípravě.

"Pokud se inovace týká např. způsobu výuky některého školního předmětu nebo i způsobu komunikace mezi školními aktéry, prostředí školy asi takový polo-experiment snese. V případě Mediace ve škole, respektive peer-mediace, se ale inovace „testuje na dětech“, a to je zcela nepřípustné. Nová role ve třídě ve vztahu ke spolužákům a učitelům, pocit odpovědnosti a také nové situace a informace, které zatěžují dětskou duši, to není prostor pro rychlá řešení a zbrklé přijímání atraktivních novinek. Zavedení peer-mediace do života konkrétní školy způsobem odpovědným vůči dětem je projektem na nejméně tři roky"

Přidat komentář