Nabídka v nové aktivitě Domluvíme se

Článek pro: 
Pro rodiče
Pro studenty
Pro učitele
Pro vedení školy
Zobrazit v aktualitách
07. 01. 2022

Už v minulém příspěvku jsme vás informovali, že v naší aktivitě dochází k velkým změnám. Nyní naše činnost nese název Domluvíme se. Připravili jsme pro vás osmnáct projektových dnů pro žáky i pedagogy. Zápisníky máme plné aktivit, poznámek a doporučení od našich norských kolegyň. A zaměstnáváme dvacet nadšených lektorů, kteří objíždějí školy od Aše až po Ostravu, a všechny naše společné zkušenosti přetavují do zážitkových vzdělávacích dnů.

A na rozloučenou s touto stránkou vám alespoň jako malou ochutnávku naší současné činnosti představíme, na jakých projektových dnech pracujeme. 

Můžete si buď přečíst text níže nebo se podívat na náš stručný plakát! A pokud se vám nějaká projektový den líbí a rádi byste ho na vaší škole zažili, neváhejte nás kontaktovat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabízíme Vám realizaci projektových dní či konzultací zdarma až do června 2023. Nabídka je určená pouze školám, které mají 2. stupeň.

Nabídka projektových dní

Základní školy s druhým stupněm si mohou vybrat 1-3 projektové dny pro jednu školní třídu nebo skupinu pedagogů. Program uspořádáme přímo u Vás ve škole. Každý projektový den sice může proběhnout samostatně, ale doporučujeme zvážit jejich propojení tak, aby na sebe navazovaly. Rozumíme tomu, že každá škola je jiná, a proto aktivity upravíme na míru Vašim konkrétním potřebám. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na odbornou garantku Ing. Sabinu Günther (sabina.gunter@mmr.cz, 705 689 878).

Vybrat si můžete z následujících témat:

INTERKULTURNÍ KOMUNIKACE

PROJEKTOVÉ DNY PRO ŽÁKY

Odlišnost a jinakost jako výzva každodenního života

4 x 45 minut

V tomto projektovém dni dostanou žáci a žákyně skvělou příležitost porozumět, co znamená odlišnost a jinakost. A abychom je nenudili teorií, na vlastní kůži si prožitky odlišnosti a jinakosti v bezpečném prostředí třídy vyzkoušejí. Osvojí si zdánlivě složité termíny odlišnosti a jinakosti, a hlavně se naučí, že být “jiný” neznamená být horší!

 

Můžeme si (po)rozumět? 

4 x 45 minut

Lidský život, všechny jeho každodenní, zdánlivě drobné okamžiky jsou založené na komunikaci. Žáci a žákyně na základě hraní rolí a vlastního prožitku zažijí situace, které jim pomohou pochopit, že rozumět si stojí za to! Nesouhlas či rozepře jsou přirozenou součástí komunikace a pomocí tohoto workshopu se je žáci naučí řešit konstruktivně. (Po)rozumět si můžeme, ač třeba spolu nesouhlasíme, když víme jak na to!

 

Škola je místem pro všechny!

4 x 45 minut

Jaká by měla být škola, ve které se nám dobře učí, kde zažíváme příjemně strávené chvíle a zároveň navazujeme pevná přátelství? Přesně na tyto otázky se dětí zeptáme. S pomocí odborného vedení lektora si sami žáci a žákyně “vytvoří” školu, ve které pro ně bude jinakost a odlišnosti zdrojem inspirace. Ve škole, v níž se cítí dobře a bezpečně, se jim zároveň lépe učí a dosáhnou v ní lepších akademických výsledků.  

 

PROJEKTOVÉ DNY PRO PEDAGOGY

Kultura a etnicita – užitečný nástroj pro každodenní pedagogickou praxi?

6 x 45 minut

Společně se naučíme, jak pracovat s žáky a žákyněmi s ohledem na jejich kulturní nebo etnický původ. Zodpovíme si otázku, jak k dětem s odlišným nebo kulturním původem můžeme přistupovat individuálně, aniž bychom podléhali přílišné stereotypizaci či předsudečnému chování. Pedagogové a pedagožky si aktivní formou osvojí práci s konceptem kultury, který odráží současné vědecké poznatky, s ohledem na pedagogickou praxi.  

 

Jak si (po)rozumět se žákem z odlišného kulturního a sociálního prostředí

6 x 45 minut

Pedagogové a pedagožky obdrží konkrétní tipy a rady, jak pracovat s žákem z odlišného kulturního a sociálního prostředí. Společně se zaměříme na takové principy porozumění, které staví na citlivém přístupu nejen k vlastní identitě, ale také k identitě žáků. Zjistíme, v čem tkví nebezpečí stereotypů a předsudků při každodenní práci se žáky.

 

Škola – místo pro všechny!

6x45 minut

Pedagogové a pedagožky se budou zamýšlet nad tím, jak v současnosti přistupuje nejen jejich škola, ale i oni samotní k jinakosti a odlišnosti. Společně budeme hledat, jak vypadá škola, která stojí na principech nezraňující interkulturní komunikace a která poskytuje bezpečné prostředí nejen pro žáky, ale i pro pedagogické pracovníky samotné.

 

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

PROJEKTOVÉ DNY PRO ŽÁKY

Konflikty, pocity a já – Efektivní komunikace a řešení sporů 1

4 x 45 minut

Žáci a žákyně se seznámí s tématem konfliktu prostřednictvím vnímání svých emocí. Pro vyřešení konfliktu je potřeba umět své emoce nejen poznávat, ale i pracovat s nimi a využít je ke komunikaci, která vede k vyřešení situace.

 

Umím řešit problém – Efektivní komunikace a řešení sporů 2

4 x 45 minut

Žáci a žákyně se seznámí s komunikačními technikami a principy, jejichž využití vede k řešení problému efektivním způsobem. Techniky si vyzkouší sami na sobě při řešení simulovaných problémů.

 

Já ve skupině – Efektivní komunikace a řešení sporů 3

4 x 45 minut

Žáci a žákyně se seznámí s principy respektující komunikace a porozumí důvodům, proč je důležité komunikovat s okolím nezraňujícím způsobem. Zaměříme se také na techniky a principy aktivního naslouchání, které si žáci vyzkouší sami na sobě v simulovaných situacích.

 

PROJEKTOVÉ DNY PRO PEDAGOGY

Konflikty a já – Efektivní komunikace a řešení sporů 1

6 x 45 minut

Co dělají úspěšní lidé jinak? Myslí a komunikují pozitivně. Pedagogové a pedagožky se v průběhu projektového dne seznámí s využitím nenásilné a pozitivní komunikace k prevenci i řešení konfliktních situací. Seberegulace je dalším znakem úspěšných lidí, proto se zaměříme i na roli emocí při vzniku i utváření konfliktu a postupy, jak své emoce úspěšně regulovat a využít. 

Konflikty a vztahy, konflikty a skupina – Efektivní komunikace a řešení sporů 2

6 x 45 minut

Jestli bude konflikt ničivý, nebo bude přínosem, záleží na tom, jak se k němu postavíme. Pedagogové a pedagožky se seznámí s pěti základními strategiemi při řešení konfliktních situací a identifikují své vlastní nejčastěji volené strategie. Budou mít možnost osvojit si postupy a komunikační techniky, které vedou k dohodě a oboustranné spokojenosti, ať jde o komunikaci s žáky, rodiči či kolegy. Získají konkrétní tipy, jak reagovat na projevy agresivního či nevhodného chování.

(Podmínkou pro účast na 2. projektovém dni pro pedagogy je absolvování projektového dne č. 1.)

Respektující kolektiv – Efektivní komunikace a řešení sporů 3

6 x 45 minut

V rámci projektového dne se pedagogové a pedagožky seznámí s týmovou dohodou a vyzkouší si vedení i účast při skupinové diskusi. Zaměříme se na využití principů a technik respektující a nenásilné komunikace pro vytváření pozitivní atmosféry a otevřené komunikační kultury. Pedagogové získají konkrétní postupy pro řešení konfliktních situací mezi žáky. Dozví se, kdy ponechat konflikt účastníkům a kdy a jak jim pomoci.

 

INOVATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ

PROJEKTOVÉ DNY PRO ŽÁKY

Storytelling – (nejen) naše identita

6 x 45 minut

Využitím metody storytellingu podpoříme vzájemné pochopení a větší empatii mezi spolužáky. Budeme pracovat s příběhem, obavami a odlišnostmi a pomocí narativní práce (zážitkovou pedagogikou) je transformujeme směrem k většímu pochopení mezi sebou, k respektu a pospolitosti. 

Kreativní hraní s komunikací

6 x 45 minut

V tomto projektovém dni se budeme věnovat jednoduchým psychofyzickým cvičením, která rozvíjejí apercepci, tělesnou představivost i empatii, a především jsou zábavná. Bez hravosti, která s sebou mimoděk nese i soustředění, zvídavost a radost, ustrneme u kopírování a nedostaneme se k tvůrčí aktivitě. Není důležité podávat výkony a plnit zadání, ale zažít opravdové zaujetí.

 

Restorativní kruhy

6 x 45 minut

V tomto projektovém dni podpoříme vzájemnou komunikaci mezi žáky a žákyněmi prostřednictvím techniky restorativních kruhů. Zkusíme si podpořit bezpečnou komunikaci prostřednictvím strukturované cesty, jejímž záměrem je mluvit spolu a současně si pozorně naslouchat. Cílem je se vzájemně poznat a hledat, co máme společného spíše než to, co nás rozděluje.

 

PROJEKTOVÉ DNY PRO PEDAGOGY

Využití storytellingu v pedagogické praxi

6 x 45 minut

U storytellingu se zaměříme na sdílení příběhů pedagogů i jejich žáků. Pedagogové a pedagožky si vyzkouší základy narativní práce díky osobnímu zapojení (zážitková pedagogika) a budou seznámeni se základy metodologie k podpoře vzájemného pochopení, k pospolitosti a větší empatii. Vyprávění příběhů může mít větší moc, než jste očekávali!

 

Kreativní hraní s komunikací

6 x 45 minut

Na tomto projektovém dni si budeme hrát, a díky tomu poznáte nejen sebe, ale i lépe porozumíte ostatním. Všichni jsme občas herci, ale někdy nedáváme prostor své kreativitě nebo nevnímáme své vlastní tělo. Přitom to, jak hrajeme svou „roli“, ovlivňuje i všechny okolo nás. Pokud se zaměříme na svůj herecký „výkon“, můžeme se zaměřit i na to, jak komunikujeme s ostatními.

 

Využití restorativních kruhů v pedagogické praxi

6 x 45 minut

V tomto projektovém dni podpoříme vzájemnou komunikaci mezi pedagogy a pedagožkami prostřednictvím techniky restorativních kruhů. Tato technika je volně využitelná ve školním prostředí pro žáky i pedagogické pracovníky. Cílem je vzájemné naslouchání a porozumění a hledání společných řešení.

 

Nabídka konzultací

Jsme si vědomi, že se ve školách často řeší nelehká individuální témata dětí či Vašich kolegů. I s tím v rámci naší aktivity počítáme. Pokud již využíváte našich projektových dní, rádi se s Vámi domluvíme na další spolupráci formou konzultací.

 

Přidat komentář