Mediace ve škole

Proč? 

Škola je místem, kde se protíná mnoho životních příběhů. Každý den se v ní potkávají především učitelé a děti, ale do společného prostoru přímo i nepřímo vstupují další postavy - rodiče, vrstevníci, sourozenci nebo třeba i sousedé. Na malém prostoru tak do sebe narážejí odlišné názory, přístupy, hodnoty nebo aspirace. Každý chce pro sebe nebo své dítě to nejlepší a pro každého je nejlepší něco jiného. To samozřejmě přináší i  konflikty. Ty mohou být zjevné či skryté, individuální nebo skupinové, ale vždy mají vliv na školní atmosféru, ovlivňují podmínky učení, zdraví i mezilidské vztahy.

Jak?

Říká se, že konflikt je koření života – to platí ovšem za předpokladu, že se lidé nakonec domluví. K tomu, aby se domluvili, může posloužit právě mediace. Mediace je jednou z osvědčených metod řešení konfliktů. Uplatnění nachází při soudních sporech, v rodinných, sousedských, pracovních či osobních vztazích. Její kouzlo spočívá v jasných pravidlech. Mediace je dobrovolná, důvěrná, orientuje se na řešení, nikoli na hledání viníka, a je řízena prostředníkem – mediátorem. Mediátor je třetí, neutrální osobou, která pomáhá účastníkům sporu hledat společnou smírnou cestu formou vzájemně přijatelné dohody.

Co?

Mediace ve škole je efektivní metodou, jak zmírňovat napětí ve školních kolektivech a jak budovat lepší vztahy mezi účastníky života ve škole. Mediaci lze ve škole využít několika způsoby - od zapojení externího mediátora, přes vyškolení vlastního školního mediátora z řad pedagocikého sboru, až po zapojení žáků v rolích peer mediátorů. Externí mediátor může pomoci řešit již vyhrocené konflikty, se kterými si účastníci sporu ani škola neví rady. Vyškolením interního školního mediátora z řad pedagogického sboru lze docílit toho, že mediace získá ve škole kromě intervenčního také preventivní charakter. K tomu, aby mediave přinesla do školy trvalou změnu vztahové kultury, je nutné zapojit všechny zainteresované strany. Žáci (peer-mediátoři) potřebují podporu a důvěru učitelů – mediátorů. Ti zase potřebují cítit podporu od svých kolegů a především od vedení školy. Vedení školy potřebuje důvěru, prostor a podporu od rodičů i od zřizovatele.

Mediace je nástrojem, který pomáhá účastníkům života ve škole lépe se slyšet = lépe se domluvit.