Chce se vaše škola do programu zapojit?

Adresa: 
Kodaňská 1551/46
101 01 Praha 10
Obsah: 

 

Právě hledáme, vybíráme a oslovujeme školy s nabídkou zapojení do programu Mediace ve škole (pro období září 2020 - červen 2023). 

Jaké školy hledáme?

Jste základní škola s druhým stupněm nebo víceleté gymnázium? Pak jste právě splnili základní předpoklad ke spolupráci.

Jste odkudkoli z ČR, s výjimkou Moravskoslezského kraje? (Máme MS kraj moc rádi, ale již byl zapojen v pilotním projektu v letech 2015-2017, a proto ho nyní zapojit nemůžeme). 

Velkou výhodou je:

  • jste-li škola menší (ideálně s jednou třídou v ročníku)
  • škola v menším městě nebo obci
  • máte-li navázanou spolupráci s dalšími 3 - 4 školami ve vašem blízkém okolí (není-li zatím navázaná, stačí nám potenciál takové spolupráce :)

Podmínka, bez které se naše spolupráce neobejde, je motivované vedení školy, které ví, že a proč Mediaci ve škole chce. Ředitelé/ky škol se mj. účastní 100 hodinového školně-mediačního výcviku. 

V programu spolupracujeme se všemi aktéry ve škole. S vedením školy, s týmem učitelů, s žáky i s rodiči. S každou skupinou v různé formě a intenzitě. Časově nejnáročnější je výcvik ve školní mediaci (100 hodin), kterého se, kromě ředitele/ky účastní min. jeden pedagogický/á pracovník/ce z každé zapojené školy. Spolupráce v programu je dvouletá. Zapojit se lze v několika vlnách v období mezi podzimem 2020 - podzimem 2022. Vážným zájemcům o účast v programu rádi poskytneme více informací. 

Chcete mít i u vás Mediaci ve škole?

Dejte nám vědět.